Every essay writing help assignment which is delivered to our client is first assessed by our reliable quality assurance department.

Imrei Tibor: Budo, egy érték a mindennapjainkban

Aikido, egy japán harcművészet, a fizikális és mentális fejlődésünkért.

A Budo kifejezés a mai Japán harcművészetek összefoglaló elnevezése. A Budo az ősi

Bujutsu-ból alakult ki, a békés korszak szülötte. A Bujutsu a harc eszköze, itt legfontosabb a

hatékonyság, mely az élet halál küzdelmekben bizonyította értékét. A harcosok kiváltsága

volt. Természetesen megtalálhatjuk benne a szellemi hátteret, de ez másodlagos volt. A

Budo már egy összefoglalása ezeknek a hagyományos tanításoknak. Előtérbe került a

tradíciók megőrzése, tehát a Budora tekinthetünk úgy, mint hagyományra. A harci

művészetek társadalmi szerepe megváltozott. A harcosi kaszt megszűnt, így mindenki

számára nyitottá vált a tanulás lehetősége. A technikák hatékonysága és elvei nem változtak,

viszont a gyakorlás szemlélete jelentős fordulatot vett. Így jöttek létre a mai Do-k vagyis

utak. Ilyenek pl.: Aikido; Karatedo; Kendo; Kobudo; Battodo; Iaido. Fontos megértenünk,

ezek nem pusztán stílusok, hanem utak. Az Út jelenti önmagunk fejlesztését, kibontakozását

a harci technikákon keresztül. Ezért művészet, mert önmagunkat adjuk. Tehát a

harcművészet gyakorlásának a célja, nem pusztán az önvédelem, hanem elsősorban

önmagunk és emberi értékeink fejlesztése. Ha a gyakorlás célja csak az önvédelem vagy

mások felett aratott győzelem lenne, nem igazán jellemezhetnénk utunkat a mai rohanó,

felületes világban egy kimagasló értéknek. A Budonak nincs köze a pusztításhoz, annál

inkább az egészséges egyén és környezet megteremtéséhez.

Minden harcművészet bizonyos mértékben kapcsolódik valamelyik keleti valláshoz, vallási

ideológiához. Ilyen lehet pl.: a Zen Buddhizmus vagy a Sintoizmus. Ezen kívül jelentős

filozófiai háttérrel is rendelkezik. Ez alól nem kivétel a már említett Aikido sem. Az Aikido

egy út amely akár életformaként is választható, és amelyben az önvédelem praktikuma egy

szép mozgáskultúrával, egészségünk megóvásával alkot szoros egységet. Gyakorlását átjárja

a tisztelet, az alázat, a harmónia, a kitartás és az őszinteség. E néhány jelenünkben egyre

inkább háttérbe szoruló emberi értékek gyakorlása és kiterjesztése mindennapjainkra

segíthet minket életünk kiegyensúlyozottabbá, harmonikusabbá formálásában. Az Aikido

mozdulatai, technikái kezdetben lágyak, harmonikusak, a későbbiekben dinamikus,

magasszintű, ugyancsak harmonikus technikai repertoárrá fejleszthetők. A szorgalmas és

kitartó gyakorlás által fejlődik a koncetrációs és koordinációs készségünk, a reflexeink, az

állóképességünk, és a testtudatosságunk is. Az Aikido gyakorlásához nem kell semmilyen

természetfeletti, különleges készség, képesség. Elszántság és kitartás a mozgatórugója a

fejlődésnek. (Sajnos napjainkban ezek a készségek kezdenek különlegessé és nem

mindennapivá válni.) Gyermekkorban való találkozás az Aikidoval segíthet a helyes

értékrend kialakulásában. A technikák mögött egy kifinomult fejlesztő és oktatási rendszer

húzódik meg, mely alkalmassá formál minket a technikák pontos megértéséhez ill.

kivitelezéséhez.